آیا به حالت عادی GPU می رسیم؟ پاسخ (تقریباً) بله است


وقت آن است که نگاهی دیگر به قیمت کارت گرافیک داشته باشیم و در این ماه با ورود به نسل جدیدی از سخت افزار GPU، بسیار هیجان انگیز است. بنابراین چه تاثیری بر سایر GPU ها داشته است؟

کل مقاله را بخوانیدنظرات را بخوانیدمنبع