ارواح در Pac-Man اصلی ویژگی‌های هوش مصنوعی منحصربه‌فردی داشتند، کدام یک کمترین قابل پیش‌بینی بود؟


پاسخ خود را انتخاب کنید و انتخاب صحیح آشکار خواهد شد.

در نسخه اصلی Pac-Man (که در اکتبر 1980 به عنوان یک بازی آرکید در ژاپن منتشر شد)، روح قرمز Blinky نوشته شده بود که پشت Pac-Man دنبال کند، Pinky وظیفه دارد جلوی Pac-Man قرار بگیرد، کلاید گاهی اوقات مانند Blinky رفتار می کند. و زمان‌های دیگر به تنهایی سرگردان می‌شود، در حالی که اینکی روح آبی غیرقابل پیش‌بینی بود: او ممکن است مانند بلینکی، پینکی یا کلاید رفتار کند.

همچنین ببینید: 50 سال بازی های ویدیویی

ارواح به زبان ژاپنی با شخصیت های زیر توصیف شده اند:

Blinky: “Oikake” یا “Chaser”

Pinky: “Machibuse” یا “Ambusher”

جوهر: “کیماگور” یا “بی ثبات”

کلاید: “اتوبوک” یا “جهل ساختگی”منبع