با ترکیب Doom با Fallout 2 چه اتفاقی می افتد؟


یکی از طرفداران Fallout 2 را به عنوان یک FPS رایگان بازسازی کرده است که به این کلاسیک 1998 چرخش بسیار جالبی داده است. می‌توانید شخصیت خود را سفارشی کنید، از VATS استفاده کنید و نقشه‌های اصلی را به روشی کاملاً جدید در ویندوز، macOS یا لینوکس کاوش کنید.

کل مقاله را بخوانیدنظرات را بخوانیدمنبع