چراغ سبز سانفرانسیسکو قانون SFPD اجازه نیروی کشنده روباتیک را می دهد

فراتر از اینکه هیئت مدیره به نظر می رسد آماده است تا به SFPD اجازه دهد تا از روبات های مسلح برای استفاده از زور علیه انسان ها استفاده کند. فقط 4 نفر از ما به وضوح مخالفیم. کوته فکر، خطرناک، غمگین. روح SF که من همیشه آن را تحسین کرده ام امروز گریه می کند. https://t.co/yevWUOoFXF

– هیلاری رونن (@HillaryRonen) 30 نوامبر 2022

یک سخنگوی گفت: “در حالی که یک بار انفجاری ممکن است یک گزینه نیروی میانی در نظر گرفته شود، می تواند به طور بالقوه باعث آسیب یا مرگبار شود. ربات های مجهز به این روش تنها در شرایط شدید برای نجات یا جلوگیری از تلفات بیشتر جان بیگناهان استفاده می شوند.”