1024 گیگابایت برابر با 1 ترابایت است. 1024 ترابایت برابر با 1 پتابایت است. یک پتابایت چند گیگابایت است؟

هنگام کار با سیستم دوم، می توانید به راحتی بین واحدهای ذخیره سازی کوچکتر و بزرگتر را با ضرب یا تقسیم بر 1024 به عقب و جلو تبدیل کنید.

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید 888888888888 بایت را به گیگابایت تبدیل کنید، بر 1024 تقسیم می‌کنید (برای اینکه ابتدا به KB تبدیل شود)، و سپس دو بار دیگر بر 1024 تقسیم می‌کنید تا نتیجه گیگابایت (827.84 گیگابایت) به دست آید.منبع

پاسخ خود را انتخاب کنید و انتخاب صحیح آشکار خواهد شد.

یک میلیون گیگابایت صحیح است، اگرچه پاسخ دقیق بسته به اینکه از یک سازنده هارد دیسک (که می‌گوید یک مگابایت 1000000 بایت است و بنابراین یک پتابایت 1000000 گیگابایت می‌شود) یا یک توسعه‌دهنده سیستم عامل (که می‌گوید PB می‌گوید) متفاوت است. 1,048,576GB است زیرا نرم افزار یک مگابایت را 1,048,576 بایت محاسبه می کند.