سیگیت و اسنپ اقتصاد را به دلیل گزارش‌های مالی ضعیف که باعث سقوط سهام می‌شود، مقصر می‌دانند

سیگیت گفت که به دلیل تقاضای کمتر، برنامه های تولید خود را کاهش می دهد و در نتیجه از موقعیتی که شرکت روی قطعات بیش از حدی می نشیند که نمی تواند آن را تغییر دهد، اجتناب می کند. گفته می‌شود که سخت‌افزار رایانه‌های شخصی مصرف‌کننده یکی از حوزه‌هایی است که به‌ویژه تحت تأثیر قرار گرفته است.

بخونید:  Study suggests China's online gaming restrictions might not be achieving intended results